معرفی کارکنان انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

کارشناس ارشد عمران _ گرایش سازه
دارای بیش از 4 سال سابقه فعالیت در صنعت ساختمان و نرم افزارهای مهندسی عمران

ده سال سابقه فعالیت در عرصه خبرنگاری ، روابط عمومی و اداری
کارشناس علوم اجتماعی
ده سال سابقه فعالیت در عرصه خبرنگاری ، روابط عمومی و اداری در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، انجمن شرکت های ساختمانی وتأسیساتی ، راهسازی و انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی
طراحی و تبلیغات درکانون تبلیغات عرشیا گرافیک
نمایندگی بیمه و فصلنامه های خبری
فعال در برنامه های متفرقه ادارات از جمله سرشماری، انتخابات ، بازرسی و …