معرفی هیئت مدیره انجمن

مجری ذیصلاح پایه ۲
فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه زاهدان
از سال ۷۰ تا ۹۰ بصورت مداوم در شرکت رس بعنوان مسئول اجرا سرپرست کارگاه ومدیر پروژه مشغول به فعالیت درپروژه های بزرگی همچون
مسول اجراوپروژه بیمارستان آموزشی ۵۴۰ تختخوابی امام علی زاهدان با مساحت ۶۸۰۰۰ متر
سرپرست کارگاه پردیس دانشگاهی علوم پزشکی زاهدان بامساحت ۲۴۰۰۰ متر مربع
سرپرست کارگاه بیمارستان آموزشی ۲۰۰ تختخوابی امام خمینی اردبیل با ۲۳۰۰۰ مترمربع
مدیرپروژه پروژهای بهداشت درمان ونیروی انتظامی بم در ۳۹ سایت با زیربنای ۸۰۰۰۰ مترمربع
درسال ۹۰ همراه کارهای اجرایی بعنوان مدیرعامل شرکت پارس کیازر قهستان

مجری ذیصلاح پایه ۲
کارشناس ارشد سازه
کارشناس رسمی دادگستری
مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۹ تا کنون
کارشناس ارشد سازه
کارشناس رسمی دادگستری
پایه ۲ اجرا و نظارت
مدیر عامل شرکت ساختمانی اژدر سازه کویر – مجری ذیصلاح پایه دو
مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۹ تا کنون
دارای ۱۳ سال سابقه فعالیت در زمینه محاسبات – اجرا

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی (پایه ۲ – نظارت و اجرا )
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران –عمران از دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر عامل شرکت ساختمانی –تأسیساتی بانیان بنای پارت
کارشناس و سرپرست دفتر فنی بیمارستان ۹۶ تخت خوابی خاش در سال های ۸۲ تا ۸۴ (شرکت رس)
مدیر واحد عمران شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند در سال های ۸۴ تا ۸۷
مدیر عامل شرکت ساختمانی – تاسیساتی بانیان بنای پارت با تجربه سازندگی در پروژه های مسکونی و دولتی از سال ۸۶ تا کنون

دارای پروانه اشتغال نظارت واجراپایه یک
کارشناس عمران -عمران
مدیر عامل شرکت کیمیاگسترخاوران
مجری حقوقی پایه یک با اجرای پروژه های متعدد و شاخص قریب به یکصد هزار متر مربع زیربنا (هتل سپهر….)
دارای سابقه اجرایی بابیش از بیست سال در پروژه های صنعتی وراهسازی وآبرسانی ومسکونی
سر پرست کارگاه پروژه آبرسانی روستاهای سیستان ،کارخانه سیمان باقران (شرکت بلند پایه)…..

مجری ذیصلاح پایه ۲
کارشناسی ارشد عمران
دارای پروانه اشتغال به کار نظارت و اجرا پایه 2 از وزارت راه و شهرسازی
مدیر عامل شرکت دژآسه شرق
مدیر پروژه کارگاه 132 واحدی پروژه 798 واحدی فاز دوم تعاونی مسکن 04 بیرجند با زیربنای حدود 18000 متر مربع

مجری ذیصلاح پایه ۲
دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه یک رشته عمران با صلاحیت نظارت و اجرا از وزارت راه و شهرسازی
کارشناس دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی (۸۴-۸۶)
کارشناس دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی (۸۶-۸۸)
کارشناس نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی (۸۸-۹۷)
عضو کمیته مجریان سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی (۹۵-۹۷)
رئیس هیأت مدیره شرکت استیل سازه دارای رتبه ۵ ابنیه و راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجری ذیصلاح پایه یک از وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۸۷ تاکنون

مجری ذیصلاح پایه ۲ نظارت و اجرا
کارشناسی ارشد عمران سازه
مسئول واحد متره و برآورد اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی از سال ۸۴ تا ۸۵
ناظر پروژه های اداره کل نوسازی از سال ۸۵ تا ۸۷
رییس هییت مدیره شرکت ساختمانی بهبود سازه قهستان از سال ۸۷ تا کنون