کلیه سازندگان محترم مسکن و ساختمان استان
با سلام
احتراما با توجه به بند 7-1-15 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص بیمه نمودن کیفیت اجرای ساختمانی که با مسئولیت مجری ساخته میشود ، و همچنین بر اساس مصوبه هیئت مدیره این سازمان پیرو پیگیریهای دستگاه های نظارتی استان ، مقرر گردید از تاریخ 99/01/01 کلیه ساختمان های دارای مجری در مرحله صدور پایانکار نسبت به ارائه تضمین کیفیت ساختمان اقدام نمایند.

دانلود کاربرگ مربوط به تضمین نامه کتبی کیفیت ساختمانکاربرگ_تضمین_نامه_کتبی_کیفیت_ساختمان

LEAVE A REPLY

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید