مجمع عمومی عادي انجمن صنفی مذکور روز پنج شنبه مورخ 15/12/1398 ساعت 18 عصر در محل سالن غدیر به آدرس :

ابتدای خیابان پاسداران برگزارمی گردد ، از کلیه اعضا انجمن دعوت می شود درجلسه شرکت نمایند.
هر یک از نمایندگان شرکت ها علاوه بر حضور خود میتوانند وکالت حضور یک شرکت دیگر را با ارائه وکالت نامه عهده دار گردند ، ضمنأ از کلیه اشخاصی که تمایل به همکاری با انجمن به عنوان بازرس اصلی و علی البدل را دارند دعوت میگردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه ,کارت ملی ویک قطعه عکس 4*3 حداکثرتا تاریخ 12/12/1398 به آدرس فوق ارسال نمایند.

◄دستور جلسه :
1 – گزارش كتبي هيئت مديره و بازرسان به مجمع عمومي در خصوص عملکرد سال 1398
2 – تهیه و تصویب صورتهای مالی سود و زیان
3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1399
4 – انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل انجمن به مدت یکسال

هیئت مدیره انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

LEAVE A REPLY

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید