الزام مهندسین و دستگاه های نظارتی به عدم استفاده از مصالح غیر استاندارد و اشتعال زا مانند آکاسیو (پلی استاین و … ) در نازک کاری و نماهای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم، ترمو وود، نماهای چوبی و نظایر آن در اجرای نما

LEAVE A REPLY

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید