آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی جهت طرح و تصویب تعیین قیمت بهای خدمات سازندگان

LEAVE A REPLY

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید