با سلام
با عنایت به نامه سازمان نظام مهندسی استان و ارسال لیست جوشکاران دارای پروانه کسب و کارت مهارت در رسته جوشکاری لذا لیست مذکور به پیوست جهت استفاده از خدمات نامبردگان توسط همکاران محترم ارسال میگردد.

نامه معرفی لیست جوشکاران

لیست جوشکاران دارای پروانه کسب و کارت مهارت

 

LEAVE A REPLY

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید